Mini-Maker

Ny pædagogik i dagtilbud

STEAM i danske dagtilbud.

Børn som undersøgende, legende, lærende i forhold til natur og teknik!

STEAM står for Science, technology, engineering, artistic and mathematics og er et begreb, der bruges til at samle de forskellige akademiske discipliner, og udtrykket bruges typisk til adressering af uddannelsespolitik og læseplanvalg på skolerne for at forbedre konkurrenceevnen inden for videnskab og teknologiudvikling. I denne sammenhæng er det noget helt nyt at inddrage A’et (det kunsterriske).

Når vi bruger begrebet i forhold til dagtilbud, forstår vi det anderledes. Her handler et IKKE om at sikre en forbedret konkurrenceevne, men om at støtte børnenes fortsatte lyst til at undersøge og forstå verdenen. Vi ønsker at understøtte børns begyndende eller gryende forståelse af naturfænomener og naturens lovmæssigheder, samtidig med at ønsker at understøtte konstruktionslegen, både den traditionelle og konstruktionslegen ved brug at de digitale teknologier.

Oplægget af Steen Søndergaard, Københavns Professionshøjskole, som har arbejdet inddragelse af digitale teknologier i dagtilbud siden begyndelsen af 0’erne både på pædagoguddannelsen og som konsulent i en lang række kommuner.

 

PowerPointen fra oplægget kan hentes her: STEAM i dagtilbud – pdf

Tilbage til programmet!