Mini-Maker

Ny pædagogik i dagtilbud

Makerspaces i dagtilbud

Udvikling af pædagogisk praksis

Børn er kreative, og børn har gennem alle tider bygget ting af de forhånden- værende midler. Med er makerspaces er tanken fortsat at give børnene mulighed for at udvikle deres kreativitet, dels med kendte materialer og teknologier, men også ved at give dem mulighed for at benytte de nye digitale teknologier.

I makerspaces får børn stillet 3D printere, scannere, lasercuttere mv til rådighed i deres kreative udfoldelser, samtidig med de leger med kodning og lærer at programmere robotter og at forholde sig til natur og teknologi.

Udvikling af en ny pædagogik

Egentlig er de måder, vi i projektet ønsker at udvikle pædagogikken på ikke nye, men vi forsøger at udvikle en pædagogik der tager udgangspunkt i den forståelse, at børn i dagtilbud lærer bedst ved deltage i kreative legemiljøer.

Ved at inddrage makerspace teknologierne i regner vi med at kunne gå fra at de digitale teknologier bliver brugt som et sublement til det pædagogiske arbejde, til at de dels kan blive integreret i den daglige praksis og at de nye muligheder der er med teknologierne i sig selv kan være med til at understøtte udviklingen af en ny pædagogisk praksis.

Vi skal væk fra at børn alene bruger de digitale teknologier som iPads til passiv underholdning, og over til at de indgår i børnenes kreative legemiljøer, som endnu et redskab til ny læring på linje med børnenes andre legetøjer og redskaber.