Mini-Maker

Ny pædagogik i dagtilbud

Hvorfor og hvordan, makerspace i dagtilbud?

Nikolaj Bührmann, digital pædagogisk konsulent i Furesø kommune, vil præsentere hvordan science, digital og teknologisk forståelse kan give mening i en pædagogisk sammenhæng. Landskabet er bygget op af bl.a. begreber som nysgerrighed, fejlmodighed, makermentalitet og computational empowerment.

  1. Hvilke greb er nødvendige fra en kommunal, konsultativ position ?
  2. Hvad er de vigtigste faktorer i implementeringsøjemed ?
  3. Andre opmærksomhedspunkter som arbejdet med digitalt legetøj og læringsmiljøer kalder på ?
  4. Er det hele bare forandringsledelse og retorik eller ligger der noget dybere bag, som skal bearbejdes ?
  5. Og som der allerede skal arbejdes med på pædagoguddannelsen ?

Oplægget vil fx tage udgangspunkt i Kapacitetsmodellen, som er udviklet af bl.a. UCC/KP.

Se dias fra oplægget her: Mini-makerdag på KP: Hvorfor og hvordan, makerspace i dagtilbud?

Tilbage til programmet!