Mini-Maker

Ny pædagogik i dagtilbud

Uddannelse af pædagoger

Formålet med projektet

Projektets formål er at udvikle et koncept til uddannelse af pædagoger, der skal supportere og vejlede kollegaer i arbejdet med makerspaces i dagtilbud. Vi kalder denne del af projektet for “Train the trainers”.

Undervisningen tager udgangspunkt i aktionslæringsmodellen, hvor vi i dette projekt blander oplæg, praktisk afprøvning af teknologier men også fokuserer på, hvordan man som kollega kan inspirere til at arbejde med teknologierne på nye måder.

I mange dagtilbud har man allerede pædagoger der kaldes kompetence pædagoger, ambasadører, spydspidser eller lignende inden for det digitale område, men ofte bliver de en slags it pedeller, hvis vigtigste opgave er at få iPad’s til at virke og til at foreslå de rigtige apps. I dette projekt vil vi noget mere.

Pædagogers læring sammen med børn

Pædagogernes kompetenceløft kommer dels til at ske i samarbejde med andre pædagoger i work-shops hvor der eksperimenteres med nye teknologier som fx 3D print, og dels gennem eksperimenter sammen med børnene i dagtilbuddet. I refleksioner over disse eksperimenter, og med vejledning fra UCC konsulenter, får pædagogerne til opgave at udvikle nye pædagogiske tilgange til det daglige arbejde.

Samtidig skal pædagogerne i aktionslæringsforløbet udvikle brugbare metoder til at inspirere og støtte kollegaer i at inddrage de digitale teknologier i deres daglige pædagogiske praksis.