Mini-Maker

Ny pædagogik i dagtilbud

Kreativitet i dagtilbud

Lars Geer Hammershøj har i flere år forsket i legen som en kreativ dannelsesproces, hvor børn bryder med virkeligheden og skaber sig selv ved at overskride sig selv.

Børn leger for at lege, mens voksne leger og er kreative for at skabe noget. For at få en ny idé eller skabe et nyt udtryk. Hos voksne har den kreative proces ofte et mål, mens barnets leg er målet i sig selv. Men overskridelseskraften er den samme.

Legen er vigtigere end nogensinde i dag, fordi mængden af fællesskaber vokser. Før i tiden blev vi født ind i nogle faste sociale fællesskaber. I dag skal vi selv skabe dem hele livet igennem. Derfor er det vigtigt at holde dannelsesprocessen aktiv og træne evnen til at overskride sig selv.

PowerPointen fra oplægget kan hentes her: Kreativitet leg og digitalisering

Tilbage til programmet!