Mini-Maker

Ny pædagogik i dagtilbud

Mini-Maker

Maker-bevægelsen startede i USA er særligt kendt for sin nysgerrighed og begejstring for ny teknologi, f.eks. 3D-print, programmering, hacking, robotter, droner og virtual reality, men også traditionelt håndværk, design og leg med alle mulige materialer.

Mediekendskab i børnehaven

Mini-Maker er et EU projekt (Erasmus+) der i samarbejde med det danske projekt Minimakerspace arbejder på at udvikle nye måder at kombinere brugen af de digitale teknologier og det traditionelle skabende arbejde i dagtilbud.

Projektet har både til formål at udvikle et koncept til at kompe- tenceudvikle pædagoger, der skal supportere og vejlede kollegaer i arbejdet med Makerspaces i dagtilbud og til formål at udvikle makerspace tanken i sig selv.

Tanken bag makerspaces er at læring og innovation opstår gennem deltagernes eksperimenterende leg, og taler sig umiddelbart ind i forståelsen, at børn skal være medskabere i deres egen digitale legekultur.

Baggrund for projektet

Børns mediekendskab er til debat og dagtilbuddene bliver også påvirket af denne diskussion. Pædagogerne bekymrer sig om, hvordan de kan introducere børn i brugen af de nye teknologier. Børn der ofte bruger teknologierne mere ligefremt og i langt større omfang end pædagogerne selv.

Dette kræver pædagogiske overvejelser, fantasi og lyst til fælles eksperimenter med børnene. Og ud over brugen af og forståelsen for nye kommunikationsteknologier skal børn og voksne kunne anvende grundlæggende tekniske funktioner til mere end iPad’s.